OtrosRestaurante Miya

JOKU MIYA

OtrosRestaurante Miya

JOKU MIYA

Tolosa 20400 Gipuzkoa

Noche de sushi y juegos!!!!!

MInimaliak y restaurante Miya: Organizadores

Cena: 21:00

Juegos: 22:00

Información
Restaurante Miya
Cómo llegar